Promotion

Tama_Logo

 

 

 

 

ตัวอย่างโปรโมชั่นของร้าน TAMA YAKINIKU

โปรหวยแหลก    08120-c02-srt-vn-w51-h73-c01-r05    stand-study-50-baht-5x8-inc

ใบเมนูทามะยากินิกุ199

และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

         *เงื่อนไขทั้งหมดของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรโมชั่นของแต่ละสาขาที่ให้บริการอาจไม่เหมือนกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นต่างๆโดยทางบริษัทอาจมีการแก้ไขในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SALANG_LOGO_L

ตัวอย่างโปรโมชั่นของร้าน Salang Tokpokki

Poster_Edit     Print    ป้ายติดแคชเชียร์Salang

และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

*เงื่อนไขทั้งหมดของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรโมชั่นของแต่ละสาขาที่ให้บริการอาจไม่เหมือนกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นต่างๆโดยทางบริษัทอาจมีการแก้ไขในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SUSHI_TORO_LOGO_L

ตัวอย่างโปรโมชั่นของร้าน SUSHI TORO

Print    s__3105006    ป้ายติดแคชเชียร์Sushi

และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

*เงื่อนไขทั้งหมดของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรโมชั่นของแต่ละสาขาที่ให้บริการอาจไม่เหมือนกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นต่างๆโดยทางบริษัทอาจมีการแก้ไขในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า